Vereniging en de leiding

Het kamp wordt georganiseerd door de vereniging Malmedy Zomerkampen. De leiding van vereniging Zomerkampen Malmedy bestaat uit oud-deelnemers en betrokkenen vanuit scholengemeenschap Ubbo Emmius. Het kamp heeft bij ons allemaal een speciaal plekje in ons hart en daarom gaan zetten we ons op vrijwillige basis in voor het kamp.

De meeste van ons gaan al jaren mee als leiding en hebben dus de nodige ervaring. We vormen een sterk team met gedegen achtergrond en ervaring in het werken met jongeren en binnen het (middelbaar-) onderwijs. Alleen leden van de vereniging mogen mee als leiding. We vragen alle leden een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen.